Tag: COVID19

NEWSPOLITICS

องค์การเภสัชกรรม รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีนอีก 1 ล้านโดสวันนี้!!

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 1 ...
LOCAL NEWS UPDATENEWS

NEWS : พ่อเมืองเชียงราย ลงพื้นที่ ตรวจเข้มสถานที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 ยัน!! เชียงรายมีความพร้อมในทุกด้าน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมออกตรวจสถานที่สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงแรมที่เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วย หรือ Hospitel โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้ง อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ( GMS) ...
NEWSWORLD

COVID-19 : โรงงานผลิตวัคซีนทั่วโลกต้องสะดุด!!! เพราะสิ่งที่อินเดียโรงงานวัคซีนที่ 2 ของโลกกำลังเจอ

 อินเดียถือเป็น โรงงานวัคซีนที่สามารถผลิตได้ถึง 3,500 ล้านต่อปี ถือเป็นอันดับสองของโลกทันที เพราะเป็นรองแค่ สหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 4,000 ล้านโดส โดยการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จากดีลอยท์ แต่ทั่วโลกที่ผลิตวัคซีนอาจจะต้องมีสะดุดเพราะ ขาดสารตั้งต้นกับวัตถุดิบ ที่มาของการหยุดชะงักของสายพานการโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศอินเดีย  แบ่งเป็นสาเหตุและรายละเอียดดังนี้ อินเดียมีวัคซีนป้องกันโควิด ...