ARTS AND CULTURECULTUREVIDEO

ศิลปวัฒนธรรม : ล้านนางดงาม วัฒนธรรมที่ไม่มีวันจางหาย

นครเชียงรายออนไลน์ พาไปเปิดประเด็น ประเพณีล้านนา กับ “วันพญาวัน” ที่กลุ่มช่างฟ้อนของแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) ต้นกำเนิดฟ้อนสาวไหม ที่ทุกปีจะต้องรวมตัวกันเพื่อสักการะป่อพญามังรายมหาราชเจ้า ในวันที่ 15 เมษายน และความสำเร็จของปีนี้ ก็คือการถือกำเนิดวัฒนธรรมใหม่ของกลุ่มวัยรุ่น ที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมเหล่านี้เอาไว้ ให้คงอยู่สืบไป

ขอขอบคุณ Phisan Sun Chansin วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมโดย : พี่ชัช นครเชียงราย

เครดิตเพลงประกอบจาก : ดำหัวปีใหม่เมือง – จังหวะตึ่งโนง [2020] และ สาวไหมเชียงราย – ล้านนาร่วมสมัย โดย Suriyawong Th

#ศิลปวัฒนธรรม

#หนังสือพิมพ์นครเชียงรายออนไลน์

#นครเชียงรายนิวส์

#NakornChiangRaiNews

#เล็กนครเชียงราย

#พี่ชัชนครเชียงราย

Share:

Leave a reply