ARTS AND CULTURE

ARTS AND CULTURECULTUREVIDEO

ศิลปวัฒนธรรม : ล้านนางดงาม วัฒนธรรมที่ไม่มีวันจางหาย

นครเชียงรายออนไลน์ พาไปเปิดประเด็น ประเพณีล้านนา กับ “วันพญาวัน” ที่กลุ่มช่างฟ้อนของแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) ต้นกำเนิดฟ้อนสาวไหม ที่ทุกปีจะต้องรวมตัวกันเพื่อสักการะป่อพญามังรายมหาราชเจ้า ในวันที่ 15 เมษายน ...