WORLD

NEWSWORLD

COVID-19 : โรงงานผลิตวัคซีนทั่วโลกต้องสะดุด!!! เพราะสิ่งที่อินเดียโรงงานวัคซีนที่ 2 ของโลกกำลังเจอ

 อินเดียถือเป็น โรงงานวัคซีนที่สามารถผลิตได้ถึง 3,500 ล้านต่อปี ถือเป็นอันดับสองของโลกทันที เพราะเป็นรองแค่ สหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 4,000 ล้านโดส โดยการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์จากดีลอยท์ แต่ทั่วโลกที่ผลิตวัคซีนอาจจะต้องมีสะดุดเพราะ ขาดสารตั้งต้นกับวัตถุดิบ ที่มาของการหยุดชะงักของสายพานการโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศอินเดีย  แบ่งเป็นสาเหตุและรายละเอียดดังนี้ อินเดียมีวัคซีนป้องกันโควิด ...
NEWS TALKVIDEOWORLD

นครเชียงรายออนไลน์ : ทหารหญิงสหรัฐฯ กับการฉีดวัคซีนต้านเชื้อมรณะ-19

นครเชียงรายออนไลน์อาสาพามารู้จักกับ จ่าอากาศตรี ธูปหอม สุพรรโณภาส ตำแหน่งโลจิสติกส์ทางการแพทย์ กองทัพอากาศสหรัฐ ทหารหญิงคนไทย สัญชาติอเมริกัน ที่ได้รับวัคซีนต้านเชื้อมรณะ-19 เป็นกลุ่มแรกๆ คอลัมน์คุยในข่าว โดย : มนรัตน์ ก.บัวเกษร ...