POLITICS

NEWSPOLITICS

องค์การเภสัชกรรม รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีนอีก 1 ล้านโดสวันนี้!!

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 1 ...