CULTURE

CULTURENEWS TALKVIDEO

นครเชียงรายออนไลน์ : “อ้ายติ๊ก” เปิดใจครั้งแรก เพจล้านนาภาษาเหนือ

นครเชียงรายออนไลน์อาสาพามารู้จักกับ อ้ายติ๊ก พีรวัส กันธา เจ้าของแฟนเพจ “อ้ายติ๊ก” เพจภาษาเหนือที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง มาพูดคุยในอีกมุมของอ้ายติ๊ก ทำไมถึงเลือกภาษาถิ่นมาสร้างเป็นจุดขายในเพจของตัวเอง     สามารถติดตามหรือติดต่องานได้ที่ : อ้ายติ๊ก . คอลัมน์คุยในข่าวโดย ...
ARTS AND CULTURECULTUREVIDEO

ศิลปวัฒนธรรม : ล้านนางดงาม วัฒนธรรมที่ไม่มีวันจางหาย

นครเชียงรายออนไลน์ พาไปเปิดประเด็น ประเพณีล้านนา กับ “วันพญาวัน” ที่กลุ่มช่างฟ้อนของแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) ต้นกำเนิดฟ้อนสาวไหม ที่ทุกปีจะต้องรวมตัวกันเพื่อสักการะป่อพญามังรายมหาราชเจ้า ในวันที่ 15 เมษายน ...