LOCAL NEWS UPDATENEWS TALKVIDEO

นครเชียงรายออนไลน์ : เชียงรายวันนี้! คือการต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่เพื่อโรงแรมเพียงอย่างเดียว

นครเชียงรายออนไลน์อาสาพามารู้จักกับ คุณส้ม นฤมล นิลมานนท์ เจ้าของโรงแรมเรือนชญาดล และยังดำรงตำแหน่ง เลขานุการสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย พูดถึงปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมในสถานการณ์โควิด-19 อยู่เพื่ออะไร ในวันที่ไม่มีลูกค้า คอลัมน์คุยในข่าวโดย : มนรัตน์ ก.บัวเกษร #คุยในข่าว ...
NEWS TALKVIDEOWORLD

นครเชียงรายออนไลน์ : ทหารหญิงสหรัฐฯ กับการฉีดวัคซีนต้านเชื้อมรณะ-19

นครเชียงรายออนไลน์อาสาพามารู้จักกับ จ่าอากาศตรี ธูปหอม สุพรรโณภาส ตำแหน่งโลจิสติกส์ทางการแพทย์ กองทัพอากาศสหรัฐ ทหารหญิงคนไทย สัญชาติอเมริกัน ที่ได้รับวัคซีนต้านเชื้อมรณะ-19 เป็นกลุ่มแรกๆ คอลัมน์คุยในข่าว โดย : มนรัตน์ ก.บัวเกษร ...